» Oftalmologija
» Stomatologija
» Interna medicina i Nefrologija
» Kardiologija
» Pedijatrija
» Ginekologija
» Dermatologija
» Ultrazvučna dijagnostika
» Gastroenterohepatologija
» Ortopedija i hirurgija
» Otorinolaringologija
» Urologija
» Medicina rada
» Neurologija
» Labratorija
 
     
 
 
STOMATOLOGIJA
 
Dr. Ahmad Attar
Specijalista stomatološke protetike
Dr. Elmira Huskić
Doktor stomatologije
Doc. Dr. Faris Fočo
Maksilofacijalni hirurg
             
STOMATOLOŠKE USLUGE
Broj   Naziv usluge        
01.   Prvi pregled doktora stomatologije        
02.   Sistematski pregled        
03.   Lokalna anestezija        
04.   Ekstrakcija mliječnog zuba        
05.   Ekstrakcija stalnog zuba+anestezija        
06.   Ekstrakcija vidljivog i frakturiranog korijena zuba ( po zubu i korijenu)        
07.   Homostaza nakon ekstrakcije zuba u ponovnoj intervenciji        
08.   Terapija alveolita sa kiretažom i anestezijom        
09.  
Jednopovršinska plomba sa poliranjem:
a) Amalgamom
b) Heliom
       
10.  
Dvopovršinska plomba sa poliranjem:
a) Amalgamom
b) Heliom
       
11.  
Višepovrpinska plomba sa poliranjem:
a) Amalgamom
b) Heliom
       
12.   Ekstirpacija vitalne pulpe VEP        
13.   MAP        
14.   Helio nadogradnja        
15.   Izliječena gangrena sa definitivnim ispunom (jednokorijenski)        
16.   Izliječena gangrena sa definitivnim ispunom (više korijena)        
17.   Uklanjanje suprotnog gingivalnog kamenca kvadranta ČZK        
18.   Prva pomoć (trepanacija) po zubu        
19.   Incizija  apscesa-intaoralna        
20.   Odstranjivanje polipa pulpe ili gingive (Termokauterizacija)        
21.   Kiretaža ging. džepova-po kvadrantu        
22.   Duboko ispiranje gingivalnih džepova        
23.   Impregnacija zuba-po posjeti        
24.   Zalijevanje fisura stalnih zuba kod djece        
25.   Rtg snimak        
26.   Helionadogradnja sa kočićem        
             
PROTETIČKE USLUGE
Broj   Naziv usluge        
01.   Totalna proteza sa pojačanim lukom        
02.   Parcijalna proteza od akrilata        
03.   Reparatura proteze        
04.   Reparatura proteze sa dodatnom kukicom        
05.   Indirektno podlaganje proteze        
06.   Livena jednodjelna nadogradnja        
07.   Porculanska krunica u kombinaciji sa metalnom legurom (do 3 zuba po)        
08.   Porculanska krunica u kombinaciji sa metalnom legurom (više od 3 zuba po)        
09.   Wironit proteza        
10.   Ortodontska terapija        
11.   Extrakcija impaktiranog zuba        
12.   Apikotomija korjena zuba        
             
CJENOVNIK ORALNE,MAKSILOFACIJALNE I ESTETSKE HIRURGIJE
Broj   Naziv usluge        
01.  

Ekstrakcija zuba/ opšta anestezija

       
02.   Ekstrakcija zuba kod srčanog bolesnika        
03.   Ekstrakcija impaktiranog zuba        
04.   Ekstrakcija zaostalog korjena-operativna        
05.  

Ekstrakcija impaktiranog zuba-operativna

       
06.   Gingivektomija parcijalana-jedna vilica        
07.   Gingivektomija-totalna        
08.   Gingivektomija totalana na obje vilice        
09.   Ekstrakcija stranog tijela iz mekih tkiva        
10.   Ostranjenje benignog tumora oralne sluzokože        
11.   Odstranjenje viličnih cisti        
12.   Apikotomija        
13.  

Frenulektomija

       
14.   Repozicija luksiranog viličnog zgloba        
15.  

Traspozicija n.mentalisa

       
16.  

Cirkumcizija mekih tkiva oko zuba

       
17.  

Parcijalana nivelacija alveloarnog grebena-jedna vilica

       
18.  

Totalana nivelacija alveloarnog grebena-jedna vilica

       
19.   Hiruška ugradnja implantata jednog        
20.   Otklanjanje benignog tumora kože        
21.   Otklanjanje malignog tumora kože sa direktnom suturom        
22.   Klinasta ekscizija usne        
23.   Ekskohleacija lokalnog ostemijelitisa kostiju lica        
24.   Odstranjenje konkremenata iz izvodnih kanala pljuvačnih žljezda        
25.   Odstranjenje tumora na usnama upotrebom lokalnih režnjeva        
26.   Blokada kod neuralgije trigeminusa (tri seanse)        
27.   Blokada kod neuralgije trigeminusa        
28.   Parcijalna resekcija jezika kod malignih tumora        
29.   Odstranjenje malignih tumora poda usne šupljine        
30.   Odstranjenje benignog tumora poglavine        
31.   Radikalna operacija maksilarnog sinusa sa plastikom oroantralne fistule        
32.   Neuroeksereza n. mandibularisa        
33.   Neuroeksereza n. infraorbitalisa        
34.   Neuroeksereza n. mentalisa        
35.   Ekscizija ožiljka na licu sa upotrebom lokalnog režnja        
36.   Ekscizija tetovaže sa dužine 1 cm        
37.   Ekscizija tetovaže sa upotrebom lokalnog režnja        
38.   Korekcija otopastaze obostrano        
39.   Plastika obrva        
40.   Blefaroplastika        
41.   Sve stomatološke i manje ili veće hiruške intervencije, na zahtjev pacjenata, mogu se obaviti pod opštom anestezijom 1 h svaki naredni sat        
 
   
English | Bosanski
 
 
HOME
Početna stranica
 
PROFIL
O nama
 
USLUGE
Šta nudimo
 
KONTAKT
Kako nas kontaktirati
 
  broj posjeta: 17572
design by Defter, 2007