» Oftalmologija
» Stomatologija
» Interna medicina i Nefrologija
» Kardiologija
» Pedijatrija
» Ginekologija
» Dermatologija
» Ultrazvučna dijagnostika
» Gastroenterohepatologija
» Ortopedija i hirurgija
» Otorinolaringologija
» Urologija
» Medicina rada
» Neurologija
» Labratorija
 
     
 
 
OFTALMOLOGIJA
 
Prof. Dr. Vladimir Kojović
Oftalmolog
Dr. Adaleta Curić
Oftalmolog
             
I CJENOVNIK OFTALMOLOŠKIH USLUGA
Broj   Naziv usluge        
01.  

Kompletan standardni oftalmološki pregled ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )

       
02.   Biomikroskopski pregled okoline, adneksa i prednjeg segmenta oka        
03.   Kompjuterska oftalmorefraktometrija        
04.   Kompjuterska nekontaktna tonometrija        
05.  

Ispitivanje vidne oštrine ( pokus vida ) za daljinu i blizinu

       
06.   Ispitivanje vidne oštrine za daljinu i blizinu sa korekcijom i propisivanje naočala        
07.   Direktna oftalmoskopija očnog dna        
08.   Određivanje i propisivanje naočala  za daljinu kod astigmatizma        
09.   Biomikroskopski pregled rožnjače i vežnjače  uz bojenje fluoresceinom        
10.   Optometrijsko određivanje i propisivanje naočala za daljinu ( 3, 5 )        
11.   Optometrijsko određivanje i propisivanje naočala za blizinu ( 3, 7 )        
12.   Optometrijsko određivanje naočala kod astigmatizma za blizinu ( 3, 7, 9 )        
13.  

Kompjuterska oftalmorefraktometrija i keratometrija ( 3, 14 )

       
14.   Optometrijsko ispitivanje, određivanje I propisivanje kontaktnih leća ( 2, 4, 6, 14 )        
15.  

Kompletan standardni oftalmološki pregled,
propisivanje naočala i kontaktnih leća ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 )

       
16.  

Oftalmobiomikroskopija očnog dna ( VOLK ) oba oka

       
17.  

Biomikroskopski pregled fundusa oba oka sa prizmom

       
18.   Biomikroskopski pregled komornog ugla oba oka ( GONIOSKOPIJA )        
19.   Ponovni kontrolni oftalmološki pregled u vezi iste bolesti u istoj godini        
20.   Skijaskopija i ispitivanje vida na široke zjenice        
21.   Refraktometrija i ispitivanje vida na široke zjenice sa korekcijom ( za daljinu ) 3, 5        
22.   Aplanaciona tonometrija oba oka        
23.   Testovi provokacije na glaukom        
24.  

Dijaskleralno prosvjetljavanje (direktno i indirektno )

       
25.   Ispitivanje raspoznavanja boja ( Ishiara test )        
26.   Širmer test        
27.  

Fluoresceinska proba prohodnosti suznih kanala

       
28.   Ispitivanje dvoslika sa svijećom        
29.   Ispitivanje motiliteta očiju        
30.  

Fluoresceinska skopija očnog dna i pisanje nalaza

       
31.   Fluoresceinska angiografija očnog dna        
32.  

Kolorna fotografija očnog dna do 4 ekspozicije ( ista cijena i za prednji segment )

       
33.   Kompjutersko ispitivanje vidnog polja oba oka        
34.   Ultrazvučna pretraga oba oka pomoću A i B metode ( nalaz i snimak )        
35.  

Ultrazvučna biometrija ( određivanje dioptrije IOL – a ) za jedno oko

       
36.   Hertel egzoftalmometrija        
             
II CJENOVNIK OFTALMOLOŠKIH INTERVENCIJA I TRETMANA
Broj   Naziv usluge        
37.   Uzimanje brisa vežnjače i slanje na pregled        
38.   Vađenje stranih tijela iz rožnj. i vežnj. oka        
39.   Incizija hordeoluma        
40.   Tuširanje vežnjače i kože kapaka        
41.   Kiretaža majbomskih žlijezda i konkremenata jednog oka        
42.   Mehaničko odstranjivanje hemijskih agensa iz vežnjače i  rožnjače        
43.   Davanje subkonjuktivalne injekcije        
44.   Davanje retrobulbarne injekcije        
45.   Davanje intrabulbarne injekcije        
46.   Ispiranje i sondiranje suznih kanala ( jedna strana u lokalnoj anesteziji )        
47.  

Ispiranje i sondiranje suznih kanala ( opšta anestezija )

       
48.   Aplikacija lijeka sa tupferom i zavojem        
49.   Operacija Halaciona        
             
III CJENOVNIK OFTALMOLOŠKIH LASERSKIH TRETMANA I OPERACIJA
Broj   Naziv usluge        
50.   Argonlaserska fotokoagulacija RD oba oka u jednoj seansi        
51.   Argonlaserska fotokoagulacija jednog oka u jednoj seansi kod RD        
52.  

Argonlaserska trabekuloplastika jednog oka

       
53.   Argonlaserska iridotomija        
54.   Argonlaserska iridoplastika        
55.  

Argonlaserski tretman periferne degen. retine jednog oka u jednoj seansi

       
56.  

Argonlaserski tretman okluzije ogranaka CRV jednog oka u jednoj seansi

       
57.   Argonlaserski tretman okluzije CRV jednog oka u jednoj seansi        
58.   Ciljani argonlaserski tretman makularnog područja jednog oka u jednoj seansi        
59.   YAG laserska iridektomija jednog oka        
60.   YAG laserska membranektomija        
61.   YAG laserska kapsulotomija        
62.   Argon i YAG laserska iridosin. ehioliza i sinehiotomija jednog oka u jednoj seansi        
63.   „Grid“ argon laser        
             
IV CJENOVNIK OFTALMOLOŠKIH PREGLEDA I ORTOPTIČKIH TRETMANA KOD DJECE
Broj   Naziv usluge        
64.  

Prvi specijalistički pregled djeteta do 7 godina

       
65.   Prvi specij. pregled djeteta do 14 god.        
66.   Specijalistički pregled škiljavog ili slabov. bolesnika sa kompletnim tretmanom        
67.   Ispitivanje (pp konvergencije i pp akom.)        
68.   Određivanje ugla razrokosti        
69.   Wort        
70.   Bogolini test        
71.   Test provociranih diplopija        
72.   Sinoptofor        
73.   Određivanje stereo vida        
74.   Test sa prizmama (prizma na 1m i 6 m)        
75.   Ispitivanje paraliza i pareza (komplet)        
76.   Ispitivanje vidne oštrine na dijaprojektoru        
77.   Fiksacija        
 
   
English | Bosanski
 
 
HOME
Početna stranica
 
PROFIL
O nama
 
USLUGE
Šta nudimo
 
KONTAKT
Kako nas kontaktirati
 
  broj posjeta: 17572
design by Defter, 2007